Договір публічної оферти

Викладена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) фізичній особі укласти Угоду з надання послуг покупки і доставки товарів з-за кордону.

Зазначена Угода є публічною, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх замовників. Сплата коштів за послуги свідчить про згоду з умовами Угоди. У цьому випадку Договір буде вважатися укладеним, а наша фірма такою, що прийняла на себе зобов'язання надавати послуги покупки і доставки товарів з-за кордону і супутні цьому послуги.

Юридичні особи повинні укладати угоду виключно в письмовому вигляді.

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

Про надання посередницьких послуг з купівлі і доставки товарів з-за кордону.

pps.com.ua, в подальшому Виконавець, з одного боку, і будь-яка фізична особа, надалі Замовник, з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне:

1. Предмет згоди.

На підставі цієї Угоди Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання покупки і доставки товарів Замовнику з інтернет-магазинів і аукціонів Польщі, далі - Послуги.

 

2. Загальні положення.

 

2.1 Ця Угода носить характер публічної оферти і є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Відповідно до статті 642 розділу 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти (Угоди) вважається здійснення Замовником платежу на рахунок оплати послуг Виконавця.

2.2. Виконавець залишає за собою право самостійно змінювати положення цієї Угоди, вказавши в документі дату її останньої зміни. Перед виконанням кожного нового замовлення клієнт зобов'язується самостійно перевіряти оновлення редакції Угоди, яка завжди доступна на сайті Виконавця за адресою https://pps.com.ua/ua/dogovor-publichnoj-oferty

2.3. Якщо Замовник не згоден хоча б з одним пунктом Угоди, то він не має права користуватися Послугами Виконавця.

2.4. Виконавець може надавати Замовнику за цією Угодою також інші супутні послуги, такі як: реалізація товарів в наявності, перевірка відповідності придбаних товарів до описаного, об'єднання товарів в одну посилку, фотографування товарів до відправки в країну одержувача.

 

3. Порядок надання Послуг.

 

3.1. Для отримання послуг Замовник оплачує замовлення і вказує адресу доставки.

3.2. Надання послуг здійснюється виключно на умовах 100% передоплати.

Виконавець залишає за собою право змінювати тарифи та умови надання послуг в односторонньому порядку, повідомляючи клієнтів шляхом розміщення змін на сайті pps.com.ua або шляхом електронного листування.

3.4. У разі відмови Замовником від придбаного товару можливість його повернення оговорюється індивідуально і залежить від правил роботи продавця товару. Виконавець не гарантує повернення товару. У разі, коли повернення можливе, клієнт отримує назад сплачену суму за вирахуванням зворотної доставки товару Продавцю і комісійної винагороди Виконавця.

3.6. Замовник несе відповідальність за відповідність товарів, що купуються, до умов доставки поштової служби і митного кодексу країни, в якій знаходиться.

3.7. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні послуг без пояснення причини.

 

4.Оплата, поповнення платіжного балансу.

 

4.1. Замовник може оплатити замовлення або поповнити віртуальний рахунок одним із способів, запропонованих в ході оформлення замовлення або при переході до меню "поповнити баланс".

4.2. Термін оплати замовлення становить три (3) робочих дні. Якщо термін оплати перевищує три (3) робочих дні, Замовнику необхідно переоформити Замовлення.

4.3. Замовник за свій рахунок оплачує комісію з переказу коштів відповідно до тарифів обраної платіжної системи.

 

5. Доставка товарів.

 

5.1. Якщо посилка була відправлена ​​міжнародною поштовою або кур'єрською службою, послуги вважаються повністю наданими Виконавцем з моменту повідомлення Замовника про передачу товарів поштовій або кур'єрській службі доставки.

5.2. Якщо посилка відправлена ​​приватними контейнерними перевезеннями, то послуги вважаються повністю наданими Виконавцем з моменту передачі товару українській службі доставки або з моменту отримання Замовником товару за умови його передачі без використання сторонніх служб доставки.

5.3. Виконавець гарантує відшкодування коштів у разі втрати замовлення в процесі доставки.

5.4. Зазначені терміни виконання замовлення є орієнтовними. Виконавець не несе відповідальності за роботу служб доставки, митних служб і платіжних систем, а отже, не несе відповідальності за виконання замовлення Замовника в зазначені на сайті терміни.

 

6. Обов'язки Виконавця.

 

6.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, а також виконувати вимоги Замовника, пов'язані з виконанням цих послуг, якщо ці вимоги не суперечать цій Угоді, а також чинному законодавству України.

6.2. Виконавець відшкодовує частково або повністю збитки Замовника за його заявою в разі, якщо заявлені збитки стали результатом помилок, допущених Виконавцем. При цьому сума відшкодування не може перевищувати вартість послуг з опрацювання замовлення, що є об'єктом заяви на відшкодування.

6.3. Виконавець не купує для Замовника товари, які заборонені або мають обмеження на міжнародну пересилку.

6.4. На вимогу Замовника Виконавець зобов'язується виступати від його імені у вирішенні суперечок з продавцями товарів і надавати дану послугу безкоштовно.

6.5. Виконавець зобов'язується не розголошувати особисті дані Замовника і його замовлення, окрім як необхідних для виконання умов цієї Угоди. У всіх інших випадках особисті дані Замовника і дані про його замовлення можуть бути надані в порядку, передбаченому законодавством.

 

7. Обов'язки Замовника.

 

7.1. Замовник зобов'язується знайомитися з текстом Угоди і перевіряти наявність змін в Угоді.

7.2. Замовник зобов'язується своєчасно забезпечувати Виконавця всією необхідною інформацією для виконання послуг згідно з Угодою. При нестачі необхідної інформації Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги Замовнику.

7.3. Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати рахунки Виконавця, в іншому випадку надання Послуг буде зупинено.

7.4. Замовник зобов'язується зберігати документи, що підтверджують оплату послуг Виконавця.

7.5. Замовник зобов'язується не розголошувати інформацію про доставку замовлень, включаючи номери накладних, поштові або кур'єрські відправлення.

7.6. Замовник зобов'язується не використовувати замовлений Товар в підприємницьких цілях.

7.7. Замовник в разі неотримання замовлення протягом 40 днів зобов'язується проінформувати Виконавця шляхом надсилання листа на електронну адресу info@pps.com.ua. У листі необхідно вказати ім'я, прізвище Замовника і розкрити зміст проблеми.

 

8. Права та відповідальність сторін.

 

8.1. Замовник несе повну відповідальність за правильність заповнення всіх пунктів особистих даних. У разі надання неправдивих відомостей в полях "ПІБ" і "Адреса доставки" з Виконавця повністю знімається відповідальність за виконання замовлення.

8.2. Замовник згоден не робити Виконавця відповідачем або співвідповідачем в будь-яких зобов'язаннях і витратах, пов'язаних зі збитком, нанесеним Замовнику в результаті дій третіх осіб, включаючи Продавця, Поштову службу або Кур'єрську службу доставки, Митну службу.

8.3. У будь-який момент до отримання оплати за замовлення Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг без пояснення причин.

8.4. Виконавець має право придбати будь-які товари на сайті Продавця, які повністю відповідають специфікації товарів в замовленні Замовника.

8.5. Для виконання замовлень Замовника Виконавець має право залучати агентів і посередників.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати Замовника, пов'язані з помилками, пропусками, перервами в роботі, видаленням файлів, дефектами, затримками в роботі при передачі даних і т.п. , що трапилися не з вини Виконавця.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за дії служб і сервісів, які використовуються для надання Послуг Замовнику, але не належать Виконавцю (банки, Поштова служба, Служби доставки, інтернет - провайдери, e-mail - сервіси, платіжні системи і т.д.)

8.9. Виконавець не несе відповідальності за якість, комплектацію, відповідність опису, а також не забезпечує гарантією товари, придбані Замовником у Продавця за допомогою Послуг.

8.10. Виконавець має право на зміну або видалення без попередження Замовника будь-якої інформації, розміщеної на сайті pps.com.ua.

 

9. Форс мажор.

 

9.1 Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності за цією Угодою у разі настання обставин непереборної сили, які виникли поза волею Сторін, і таких, настанню яких Сторони не могли перешкодити доступними їм засобами.

9.2 Обставинами непереборної сили за цією Угодою визнаються наступні події: війна і військові дії, загальна мобілізація, страйки, епідемії, пожежі, стихійні природні і рукотворні лиха, аварії, законодавчі акти, що впливають на виконання зобов'язань, і всі інші подібні події і обставини.

 

10. Вирішення суперечок.

 

10.1. У разі виникнення розбіжностей і суперечок, пов'язаних з виконанням умов цієї Угоди, сторони вирішують їх шляхом переговорів.

10.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, суперечки вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

 

 

ред. 31.07.2018

Copyright © 2014-2018 pps.com.ua. Всi права захищеннi.